live market

รับใบประกาศรับรองฯ “บำรุงราษฎร์”สู่ความเป็นเลิศ

รับใบประกาศรับรองฯ “บำรุงราษฎร์”สู่ความเป็นเลิศ

“มร.เชทิล เพาล์เชน” เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมอบใบประกาศการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ DNV-GLs MANAGING INFECTION RISK MIR STANDARD ให้กับ รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชียและนอกทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีnbsp...อ่านเพิ่มเติม