live market

เด็กด้อยโอกาสไทย ผลสอบ PISA สูงระดับโลก จี้รัฐหนุน หัวกะทิ ก่อนหลุดระบบการศึกษา

เด็กด้อยโอกาสไทย ผลสอบ PISA สูงระดับโลก จี้รัฐหนุน หัวกะทิ ก่อนหลุดระบบการศึกษา

ถอดรหัสผล PISA2015 พบเด็ก ด้อยโอกาส-ยากจนไทย 3 หมื่นคน มีคะแนนสูงระดับโลก แต่มีความคาดหวังอาชีพตัวเองน้อย ทำหลุดระบบการศึกษา สูญเสียคนเก่งระดับหัวกะทิ จี้รัฐค้นหาเด็กช้างเผือกจากกลุ่มยากจน สนับสนุนการศึกษา ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนา...อ่านเพิ่มเติม