live market

เอ็น.ซีฯ นำร่องระบบบ้านยุคดิจิทัล

เอ็น.ซีฯ นำร่องระบบบ้านยุคดิจิทัล

เอ็น.ซี ตอบรับครอบครัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผนึก AIS นำเทคโนโลยี I0T ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยยุคดิจิทัล มอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต นำร่องให้บริการบ้านจัดสรโครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า ดอนหวายเป็นแห่งแรก. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษั...อ่านเพิ่มเติม