live market

Göteborgs hamn lamslagen av IT-attacken

Göteborgs hamn lamslagen av IT-attacken

Göteborgs hamn är svårt drabbat av nätattacken som slagit ut datorsystem i hela världen. Containrar med farligt gods har fått kontrolleras manuellt och hanteringen av lastbilsgods är helt stoppad. – Kunder kommer att gå omkull på grund av det här ...Läs mer