live market

กสทช.ขอเอเจนซี่ระงับโฆษณา หากเฟซบุ๊ก-ยูทูป ไม่ขึ้นทะเบียนโอทีที

กสทช.ขอเอเจนซี่ระงับโฆษณา หากเฟซบุ๊ก-ยูทูป ไม่ขึ้นทะเบียนโอทีที

กสทช. ขอความร่วมมือมีเดียเอเจนซี่ระงับโฆษณา หากเฟซบุ๊ก - ยูทูป ไม่มาแจ้งเป็นผู้ให้บริการโอทีที. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเ...อ่านเพิ่มเติม