live market

Store forskjeller i slag-rehabilitering

Store forskjeller i slag-rehabilitering

Andelen hjerneslagpasienter som får tidlig rehabilitering på sykehus varierer på regionsnivå fra 17 prosent til 46 prosent. Det fremgår av nye Samdata-tall for 2016 og Helsedirektoratets notat om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I fjor var 22 ...Les mer