live market

วิจารณ์สนั่น คนมือบอนเขียนข้อความบน พระนอน อุทยานประวัติศาสตร์ฯ อยุธยา

วิจารณ์สนั่น คนมือบอนเขียนข้อความบน พระนอน อุทยานประวัติศาสตร์ฯ อยุธยา

คนมือบอนเขียนชื่อบน พระนอน ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ย่ำยีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนเคารพบูชา. วันที่ 30 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งที่โบราณสถานวัดโลกยสุธา ห...อ่านเพิ่มเติม