live market

В Пирогов спасиха дете на 19 г. с рядка малформация

В Пирогов спасиха дете на 19 г. с рядка малформация

Водещи лицево-челюстен и детски хирурзи от Пирогов спасиха дете на 1 г. и 9 месеца с рядка малформация на шията съобщиха от болницата за спешна медицинска помощ Николай Пирогов. Екипът на д-р Константин Димов от Пироговnbsp...Повече