live market

ผลักดัน “การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ” ปลดล็อกความขัดแย้งของบุคลากรระบบสุขภาพ

ผลักดัน “การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ” ปลดล็อกความขัดแย้งของบุคลากรระบบสุขภาพ

ผลักดัน “การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ” ปลดล็อกความขัดแย้งของบุคลากรระบบสุขภาพ มุ่งทำงานเป็นทีมรักษา“คนไข้”แบบองค์รวม ชูเป้าหมายสุขภาพคนไทยต้องดีขึ้น. เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับความพยายามของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ศสช.nbsp...อ่านเพิ่มเติม