live market

ขาดทุนสต๊อกข้าว 1.5 แสนล้าน

ขาดทุนสต๊อกข้าว 1.5 แสนล้าน

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว นบข. ได้หารือถึงแผนการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล ที่เหลืออยู่ตามกรอบที่ นบข.กำหนดไว้เมื่อเดือน ม.ค.ที่ให้ระบายข้าว 8 ล้านตัน ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโดยมีค...อ่านเพิ่มเติม